Besiktning

Besiktning

En veterinärbesiktning är en noggrann klinisk undersökning. Besiktning kan göras av olika skäl – inför försäljning av valpar eller kattungar, vid ägarbyte på vuxna djur, för försäkring av ett vuxet djur eller inför parning av tikar äldre än 7 år. Syftet med en veterinärbesiktning är att få en kontroll av djurets allmänna hälsotillstånd. Vid en besiktning lyssnar man på hjärta och lungor, tittar på tänderna/bettet, undersöker hud, rörelsemönster och så vidare. När besiktningen är klar får man ett besiktningsintyg med sig hem. Det är giltigt i 7 dagar efter utfärdandet.