Röntgen

Röntgen

Röntgen av ert husdjur sker i ett specialanpassat poliklinikrum med vår moderna direktdigitala röntgenutrustning. På detta sätt kan vi ta bilder av högsta kvalitet, som sedan granskas på en arbetsstation med många funktioner för att få ut mesta möjliga information av undersökningen. Vid röntgen av t.ex. höftleder kan vi också skicka bilderna digitalt direkt till SKK, vilket förkortar svarstiden för dig som djurägare. Här har vi även tillgång till ultraljud som används vid såväl dräktighetsundersökningar som utredningar för att diagnostisera sjukdomstillstånd.

Digital tandröntgen

Våra tandpatienter får ofta genomgå digital tandröntgen i samband med att man drar ut tänder eller vid diagnostisering av olika tandsjukdomar.

HD/ED – Röntgen och Patellaundersökning till SSK

Vi utför röntgen av höfter (HD) och armbågar (ED) till Svenska Kennelklubben. Syftet med undersökningen är att följa raser och linjer för att uppfödarna ska kunna välja avelsdjur som har normala leder för sitt fortsatta avelsarbete. HD-röntgen är ingen allmän hälsokontroll och röntgenbilden berättar inte om hunden har problem från sina höfter. Det finns hundar som kan visa smärta och har problem trots att höfterna är relativt fina, medan andra hundar är obesvärade trots kraftig dysplasi. Röntgen till SKK är alltså en ren bedömning av röntgenförändringar, men upplever du att din hund har smärtande problem måste en klinisk undersökning och bedömning göras om åtgärd av detta! Särskilt viktigt är det hos unga hundar ca 6-8 månader gamla, då smärta ofta är orsakat av tillväxtrubbningar som i regel behöver omedelbar undersökning och åtgärd för att minska risken för framtida problem med smärta och nedsatt funktion.

Vissa raser ska undersökas avseende patellaluxation inför avel. Vi har flera veterinärer som utför denna undersökning.