Utbildningssatsning

Utbildningssatsning 2015

 

Vår Biomedicinska analytiker Malin har gått en fortsättningskurs i cytologi där hon fick fördjupa sig i att titta på olika celler i mikroskop bland annat från blodprov och aspirat från olika typer av nybildningar.

Narkossköterskan Mikaela fortbildade sig i anestesi under hösten, Anestesi steg 3

Djurvårdarna Julia och Stina ökade sina kunskaper kring foder på Specifics foderkurs.

Chefsveterinär Sara Molin utbildade sig på ultraljud av hjärtan samt skaffade sig ytterligare kunskap om osteoartros på Skalpellens årsmöte. Skalpellen är en förening för veterinärer som arbetar med kirurgi.

Leg veterinär Frieda Dahlin har under året fortbildat sig inom bilddiagnostik, både inom ultraljud och röntgen. Hon besökte även Veterinärkongressen där årets tema var endokrinologi, läran om hormoners inverkan på kroppen. I slutet av året fördjupade hon sig inom stamcellsforskning.

Leg veterinär Paula Hansson har lärt sig att diagnostisera tandsjukdomar och extrahera tänder på kurs hos Accessia Vet Dentistry.

Leg veterinär Vita Rahm har gått Palpationsskolan där veterinärer får lära sig en tillförlitlig metodik för palpation av hund samt ökar kunskapen i rörelseapparatens olika strukturer och funktioner för att därigenom öka säkerheten i diagnostisering av orto-pediska problem.