Med anledning av covid-19 upphör vi tillfälligt med drop in. Vi har fortfarande vaccintionskvällar tisdagar kl 17-19, men vi ber dig som djurägare att BOKA TID FÖR VACCINATION. Vi vidtar denna åtgärd för att kunna sprida ut vaccinationerna under kvällen, för att minska antalet personer som vistas på polikliniken samtidigt.