Under vaccinationskvällen så ingår som vanligt en allmänundersökning av
veterinär.