Vi har nyligen haft ett fall av smittsam leverinflammation (HCC) på en hund i Alingsås. HCC är en allvarlig och i de flesta fall dödlig virussjukdom som drabbar hundar. Diagnosen har konfirmerats med obduktion och fallet är anmält enligt lagen om smittsamma djursjukdomar.

Vuset som orsakar HCC finns allmänt spritt i miljön både i Sverige och utomlands, så det är ingen ny smitta som kommit hit, utan vi får räkna med att viruset finns överallt där det finns hundar – i parker, villaområden, skog och mark. Viruset sprids via kroppsvätskor och kan sedan leva i miljön i veckor. HCC är en ovanlig sjukdom, och det beror på att hundägare i Sverige generellt är noggranna med att vaccinera sina hundar. HCC är en av sjukdomarna man vaccinerar mot i det allmänna vaccinationsprogrammet för hund och vaccinet ger ett mycket gott skydd.

Vi uppmanar alla hundägare att se över sina hundars vaccinationsstatus. DHPPi ska ha givits senast 2016-02 (3 år sedan). Det finns ingen anledning att övervaccinera – vaccinet ger ett mycket gott skydd i minst 3 år efter senaste vaccination med DHPPi. Om det gått mer än 3 år sedan senaste vaccination, eller om man inte vet när hunden senast fick sin vaccination, rekommenderar vi starkt att hunden vaccineras med DHPPi. Vi har drop in för vaccination tisdag 26 februari och torsdag 28 februari kl 17-19. Vill du boka en annan tid eller har några frågor, är du välkommen att ringa på 0322-632000.

Dela gärna informationen!

För mer information om HCC, läs på SVA:s hemsida:

https://www.sva.se/djurhalsa/hund/infektionssjukdomar-hund/hcc-hepatitis-contagiosa-hund