I samband med att vi har 30års jubileum har vi kampanj på vaccinationer året ut.

Årlig vaccination hund/katt 300kr

Rabies/Leptospiros  325kr